શીતળા સાતમ રેસીપી બાજરી ના વડા | Gujarati Recipes Bajri na Vada

આજે આપણે બનાવીશું બાજરી ના વડા.બાજરી માં આયર્ન સારા પ્રમાણ માં હોય છે અને વડા ને સવારે કે સાંજના નાસ્તામાં સર્વ કરી શકીએ છે સાથે જ ટ્રાવેલીંગ માં આવી રેસીપી ખૂબ જ ઉપયોગી રહે છે સામગ્રી : ૨ કપ –… Read More