મેથી રીંગણ નું શાક બનાવવા ની રીત | Gujarati Methi Ringan nu Shak

આજે આપણે ગુજરાતી style થી મેથી રીંગણ નું શાક કેવી રીતે બનાવવું તે જોઈશું,શિયાળા માં મેથી બને તેટલી ખાવી જોઈએ ભાજી માં ફાઈબર ભરપૂર પ્રમાણ માં હોય છે ,આ શાક બાજરી ના રોટલા ની સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે… Read More