હેલ્ધી પીનટ બટર ઘરે બનાવવાની રીત | Homemade Peanut Butter

આજે આપણે બનાવીશું એક હેલ્ધી રેસીપી “પીનટ બટર “ ,  આ માર્કેટ માં પણ મળતું હોય છે અને ઘણું મોંધુ પણ હોય છે તો આજે આપણે એવું જ પીનટ બટર સરળ રીતે ,ચોખ્ખું અને એ પણ માર્કેટ કરતા ઓછા ભાવમાં… Read More

डाकोर का फेमस गोटा अब घर पे बनाए | Dakor na Gota | Famous Gujarati Recipe | Pakora | Gota

हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गुजरात के डाकोर का फेमस गोटा यह गोटा बहुत ही टेस्टी और मसालेदार होता है और इस गोटा के इंस्टम एक पैकेट आपको मार्केट में मिल जाएंगे पर वह बहुत ही महंगे होते हैं और… Read More