ઉપવાસમાં બનાવો ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર ફરાળી સેવપુરી | Farali Sev Puri Recipe

આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રત માં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી સેવ પુરી, જે ટેસ્ટ માં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બનાવવી પણ ખૂબ જ સરળ છે તો ચાલો આપણે તેને કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈએ સામગ્રી :  (પુરી… Read More