રક્ષાબંધન પર ફક્ત ૪૫ મીનીટમાં બની જાય એવી ગુજરાતી થાળી | Gujarati Thali | Pure Veg Thali

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે બનાવીશું રક્ષાબંધન માટે સ્પેશિયલ ગુજરાતી થાળી આ થાળી તમે રક્ષાબંધન ,કે ભાઈબીજ જેવા તહેવાર પર તો બનાવી જ શકો છો પણ જયારે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય ત્યારે પણ આ થાળી તમે ખુબજ ઓછા સમયમાં બનાવી શકો… Read More

માવા વગર પરફેક્ટ બાસુંદી બનાવાની રીત | Basundi Recipe | Basundi Banane ki Vidhi | Basundi without Mawa

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે ઘરે બાસુંદી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું જનરલી કોઈ તહેવાર હોય કે મહેમાન આવવાના હોય ત્યારે આપણે માર્કેટમાંથી તૈયાર લાવતા હોઈએ છે પણ આજે માર્કેટ કરતા સરસ બાસુંદી આપણે ઘરે બનાવીશું અને અને બાસુંદીને તમે બનાવીને… Read More

ઘરે મિલ્ક પાવડર બનાવાની રીત | Milk Powder Recipe | Homemade Milk Powder Recipe

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે જોઈશું કે ઘરે મિલ્ક પાવડર કેવી રીતે બનાવવો આપણે જનરલી કોઈ મીઠાઇ , ડેઝર્ટ કે કોઈ પંજાબી સબ્જી બનાવવી હોય તો આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છે અને આપણે માર્કેટમાંથી ખરીદીને આ લાવીએ છીએ તો માર્કેટ… Read More

ઉપવાસમાં ખાઇ શકો અને બનાવીને સ્ટોર કરી શકો એવી ૩ પ્રકારની ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી કેળા વેફર | Kela wafer | Shreejifood

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રતમાં ખાઈ શકાય એવી ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી કેળા વેફર આજે આ વેફર આપણે ત્રણ અલગ અલગ ફ્લેવરમાં બનાવીશું જે ટેસ્ટમાં ખુબજ સરસ લાગે છે અને આને તમે બનાવીને તમે ૨૦ – ૨૫ દિવસ… Read More