હવે બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો એવું કાચી કેરીનું બટાકિયું/વઘારિયું|Raw mango subji|AamkiLaunji

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ,આજે આપણે બનાવીશું કેરીનું ખાટુ મીઠું શાક જેને ઘણાના ઘરમાં “ બટાકીયું “ કે “ વઘારિયું “ પણ કહે છે અને કાચી કેરીની સીઝન શરુ થાય એટલે આ મોસ્ટલી દરેક ગુજરાતી ના ઘરમાં બનતું હોય આનો ટેસ્ટ એટલો સરસ… Read More

સીઝનમાં બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો એવી કેરીની કટકી|katki chundo|Shreejifood 18,746 views

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીની કટકી જે ટેસ્ટમાં ખુબજ સરસ લાગે છે અને આને તમે બનાવીને લાંબો સમય સ્ટોર પણ કરી શકો છો આજે આ કેરીની કટકી આપણે તડકા છાયાની રીત થી બનાવીશું જેનો ટેસ્ટ ખુબજ લાગે છે… Read More

હવે ખાંડ નહિ પણ ગોળનો ઉપયોગ કરી બનાવો કેરીનો છૂંદો એ પણ ફક્ત ૫-૭ મિનિટમાં|Keri no instant chundo

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું કેરીનો છુંદો, જનરલી આપણે છુંદો ખાંડનો ઉપયોગ કરીને અને તડકા છાયા ની રીત થી બનાવતા હોઈએ છે પણ આજે આપણે આ છુંદો ગેસ ઉપર અને ગોળનો ઉપયોગ કરીને બનાવીશું તો જે લોકો ખાંડ નથી ખાઈ… Read More

સરસ પોચી ચકરી બનાવાની રીત|સાબુદાણા-બટાટા-ટામેટાની ચકરી|Sabudana chakri

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રત માં ખાઇ શકાય એવી સાબુદાણા બટાકાની ચકરી જે ટેસ્ટમાં ખુબજ સરસ લાગે છે અને આને તમે બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર પણ કરી શકો છો આ ઉપર થી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ… Read More

ખીચું બાફ્યા વગર બનાવો સરસ ચોખા નાં પાપડ|Mini rice papad|Rice papad recipe

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે બનાવીશું ચોખના નાના પાપડ, આ પાપડ આજે આપણે એકદમ સરળ રીતે ખીચું બાફ્યા વગર બનાવીશું જેથી એને બનાવવામાં સમય અને મહેનત બંને ઓછું થઇ જશે અને ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ અને ખાવામાં પોચા બને છે આને તમે… Read More