રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ગુજરાતી દાળ બનાવવાની રીત / Restaurant Style Gujarati Khatti Meethi Dal Recipe

ગુજરાતી હોય કે નોન ગુજરાતી દરેક ને ગુજરાતી ખાટ્ટી મીઠી દાળ ખૂબ જ ભાવતી હોય છે અને એમાય રેસ્ટોરન્ટનીદાળનોતો સ્વાદ જકંઈક અલગ હોય છે તો જો એવી દાળ ઘરે રોજ ખાવા મળે તો કેવી મજા પડે તો આજે આપણે એવી… Read More

ઘરે સરસ પાઇનેપલનું સીરપ બનાવવાની રીત / Pineapple Syrup Recipe

આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ પાઇનેપલ સીરપ ,આ સીરપ બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે અને અને તમે આને બનાવીને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો આ સીરપ ઘરે બનાવેલું હોવા થી ચોખ્ખું તો છે જ સાથે આમાં થી બનાવેલું શરબત એટલું… Read More

કાચી કેરીનુ ખાટ્ટ-મીઠુ શાક બનાવવાની રીત / Kachi Keri Nu Shak

અત્યારે કાચી કેરી ખૂબ જ સરસમળે છે તો આજે આપણે સરસ મજા નું કાચી કેરીનું ખાટ્ટ મીઠું શાક બનાવીએ આ શાક બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે અને તમે આને બનાવીને ૬-૭ દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો આ શાકને… Read More

કાચી કેરીની ખાટ્ટી મીઠી ચટણી બનાવવાની રીત / Aam ki Khatti Meethi Chutney

ઉનાળા ની સરુઆત થઇ ગઈ છે, સાથેજ કાચી કેરી પણ માર્કેટ માં મળતી થઇ ગઈ છે, તો આજે આપણે કાચી કેરી ની ખાટીમીઠી ચટણી કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈશું. આ ચટણી ટેસ્ટ માં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આને… Read More