રેસ્ટૌરન્ટ જેવા મોકટેલ બનાવો ખૂબ જ ઓછા ખર્ચ અને સમયમાં|Restaurant style Mocktail in less time/cost

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ,આજે આપણે બનાવીશું ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના મોકટેલ , મોકટેલ જનરલી આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં મંગાવતા હોઈએ છીએ એ ખુબજ સરસ હોઉં છે પણ એનો ભાવ પણ એવો જ સરસ ( વધારે ) હોય છે જયારે આપણે ઘરે એનાથી ચોથા ભાવમાં… Read More

અમદાવાદનાં માણેકચોકની ફેમસ માટલા કુલ્ફી|Roll cut kulfi|Mawa malai kulfi|Shreejifood

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું અમદાવાદના માણેકચોકની ફેમસ માટલા કુલ્ફી જેને રોલ કટ કુલ્ફી પણ કહે છે, આમાં બહુ બધી ફ્લેવર આવે છે એમાંથી આજે હું તમને “માવા મલાઈ “ ફ્લેવર શીખવાડવાની છું જે ખુબજ ઓછી સામગ્રીથી બનીને તૈયાર થઇ… Read More

ઢાબા સ્ટાઇલ કાઠિયાવાડી લાઇવ ગાંઠીયાનું શાક|Gathiya nu shak|Gujarati subji|Shreejifood

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું “કાઠીયાવાડી સ્ટાઇલ લાઇવ ગાંઠીયા નું શાક”, આ શાક ટેસ્ટમાં ખુબ જ સરસ લાગે છે સાથે જ એને બનાવવામાં સમય પણ ઓછો જાય છે, જયારે બાળકોને કોઈ શાક ના ભાવતું હોય કે ઘરમાં કોઈ શાક ના… Read More

હવે ઘરે બનાવો એકદમ ચોખ્ખો શેરડીનો રસ|sugarcane juice|Sugarcane juice in mixer|shreejifood

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે ઘરે શેરડીનો રસ કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું, શેરડીનો રસ બહાર આસાનીથી મળતો જ હોય છે પણ એમાં જે બરફ નાખવામાં આવે છે જે શેરડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ કેવું હોય એનો આપણને ખ્યાલ નથી… Read More