સાઉથ ઇન્ડિયન રેસીપી સાથે સર્વ થતી કોકોનટ ચટણી|Perfect|Coconut chutney recipe|South indian chutney

આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાની ટેસ્ટી કોકોનટ ચટણી જેને આપણે કોઈ પણ સાઉથ ઇન્ડિયન રેસીપી જેવી કે ઢોસા , ઈડલી , મેદુવડા કે ઉત્તપમ સાથે સર્વ કરી શકો છો તો ચાલો એને કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈ લઈએ . તૈયારી… Read More

રેસ્ટૌરન્ટમાં મળે એવી લીલી ચટણી હવે ઘરે બનાવો|Restaurant style green chutney/Shreejifood

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ મળે એવી ટેસ્ટી લીલી ચટણી જેને તમે કોઈ પણ નાસ્તા સાથે સર્વ કરી શકો છો સાથે જ આ રોટલી કે પરોઠા સાથે પણ ખુબજ સરસ લાગે છે આને તમે બનાવીને ફ્રીજમાં એક અઠવાડિયા સુધી… Read More

કાચી કેરીની ખાટ્ટી મીઠી ચટણી બનાવવાની રીત / Aam ki Khatti Meethi Chutney

ઉનાળા ની સરુઆત થઇ ગઈ છે, સાથેજ કાચી કેરી પણ માર્કેટ માં મળતી થઇ ગઈ છે, તો આજે આપણે કાચી કેરી ની ખાટીમીઠી ચટણી કેવી રીતે બનાવવી તે જોઈશું. આ ચટણી ટેસ્ટ માં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આને… Read More