રેસ્ટોરન્ટ જેવી સરસ ટેસ્ટી બિરયાની હવે ઘરે બનાવો|Restaurant style veg Biryani/No onion no garlic

આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ જેવી વેજ બિરયાની , બિરયાનીને “ one meal “  તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કેમકે આમાં ઘણા બધા શાકભાજી અને ચોખા નું કોમ્બીનેશન હોય છે આ રેસીપી “ Rice lovers “ માટે  એકદમ બેસ્ટ રહે છે આને… Read More

ગુજરાતી પ્રસંગમાં હોય એવું ટેસ્ટી દાળ ભાત|વરા નું દાળ ભાત|ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ|Gujarati dal chawal

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે ગુજરાતી ટ્રેડીશનલ દાળ ભાત જેવા આપણે ગુજરાતી લગ્નપ્રસંગ માં દાળ ભાત ખાઈએ છીએ એવા જ સરસ ટેસ્ટી ઘરે બનાવવા ખુબજ સરળ છે આને “ વરાનું દાળ ભાત “ કહે છે આને તમે પાપડ , દહીં  છાસ… Read More

લારી પર મળે એવો ટેસ્ટી અને મસાલેદાર તવા પુલાવ || Street style tawa pulav

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે જોઈશું કે સરસ ટેસ્ટી તવા પુલાવ, જેવો આપણે લારી પર કે રેસ્ટોરન્ટ માં પુલાવ ખાઈએ છીએ એવો જ સરસ ટેસ્ટી ઘરે બનાવવો ખુબજ સરળ છે જે લારી પર પુલાવ ખાઈએ છે એ લોકો જેમાં પાવ ભાજી… Read More