વેજ દમ બિરયાની બનાવાની પરફેક્ટ રીત | Veg Dum Biryani | Biryani Recipe | Vegetable Biryani

હેલો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે બનાવીશું વેજ દમ બિરયાની આ ટેસ્ટમાં ખુબ જ સરસ લાગતી હોય છે અને જેવી રેસ્ટોરન્ટ માં આપણે બિરયાની ખાઈએ છીએ એવી સરસ ટેસ્ટી અને છૂટી ઘરે બનાવી ખૂબ જ સરળ છે એને પરફેક્ટ બનાવવા માટે અમુક… Read More

वेज दम बिरयानी बनाने की परफेक्ट विधि | Veg Dum Biryani | Biryani Recipe | Biryani Banavani Rit

हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे वेज दम बिरियानी , यह बिरयानी बहुत ही टेस्टी होती है और इसका दाना एकदम खिला-खिला होता है जैसे हम रेस्टोरेंट में बिरयानी खाते हैं वैसे ही घर पर बनाना बहुत ही आसान है इसे… Read More

રેસ્ટોરન્ટ જેવી સરસ ટેસ્ટી બિરયાની હવે ઘરે બનાવો|Restaurant style veg Biryani/No onion no garlic

આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ જેવી વેજ બિરયાની , બિરયાનીને “ one meal “  તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કેમકે આમાં ઘણા બધા શાકભાજી અને ચોખા નું કોમ્બીનેશન હોય છે આ રેસીપી “ Rice lovers “ માટે  એકદમ બેસ્ટ રહે છે આને… Read More

स्पेशियल गुजराती दाल चावल बनाने की परफेक्ट रीत | Gujarati Dal Chawal | Gujarati Khatti Mithi Dal

हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गुजराती फेमस दाल चावल यह दाल चावल बहुत ही टेस्टी होते हैं और जैसे गुजराती मैरिज में या गुजराती फंक्शन में दाल चावल बनाए जाते हैं सेम वैसे ही आज हम घर पर कीस तरह… Read More

ગુજરાતી પ્રસંગમાં હોય એવું ટેસ્ટી દાળ ભાત|વરા નું દાળ ભાત|ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ|Gujarati dal chawal

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે ગુજરાતી ટ્રેડીશનલ દાળ ભાત જેવા આપણે ગુજરાતી લગ્નપ્રસંગ માં દાળ ભાત ખાઈએ છીએ એવા જ સરસ ટેસ્ટી ઘરે બનાવવા ખુબજ સરળ છે આને “ વરાનું દાળ ભાત “ કહે છે આને તમે પાપડ , દહીં  છાસ… Read More

લારી પર મળે એવો ટેસ્ટી અને મસાલેદાર તવા પુલાવ || Street style tawa pulav

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે જોઈશું કે સરસ ટેસ્ટી તવા પુલાવ, જેવો આપણે લારી પર કે રેસ્ટોરન્ટ માં પુલાવ ખાઈએ છીએ એવો જ સરસ ટેસ્ટી ઘરે બનાવવો ખુબજ સરળ છે જે લારી પર પુલાવ ખાઈએ છે એ લોકો જેમાં પાવ ભાજી… Read More