શાકભાજી કેવું લેવું અને એને કેવી રીતે સ્ટોર કરવું | How to store vegetable | Shreejifood

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે હું તમારી સાથે શાકભાજીને સ્ટોર કરવાની કેટલીક ટીપ્સ બતાવીશ જેથી મોંઘા ભાવનું શાક બગડે નહિ અને એને લાંબો સમય સાચવીને આપણે ઉપયોગમાં લઇ શકીએ તો ચાલો એ ટીપ્સ કઈ છે એ જોઈ લઈએ. રીત : 1) સૌથી… Read More

ફૂલાવરને સાફ કરવાની અને એને સ્ટોર કરવાની સરળ રીત | How to Clean & Store Cauliflower

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે જોઈશું કે ફુલાવરને લાંબો સમય કેવી રીતે સ્ટોર કરવું અને કેવી રીતે એને પ્રોપર સાફ કરવું આ રીતે ફુલાવરને સાફ કરીને બતાવેલી ટીપ્સ સાથે આને સ્ટોર કરશો તો ૮ – ૧૦ દિવસ સારું રહે છે,ફુલાવરને ગમે… Read More

તુવેર,પાપડી,વટાણાનાં દાણાને પરફેક્ટ ટીપ્સ સાથે આખું વર્ષ સાચવવાની રીત | How to Frozen Different Beans

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ આજે આપણે જુદા જુદા તાજા દાણાને સ્ટોર કેવી રીતે કરવા એ જોઈશું જેથી શિયાળા પછી દાણાની સીઝન જતી રહે તપ પણ આપણે એનો સરસ ઉપયોગ કરી શકીએ આજે હું તમને તુવેર,વટાણા અને [પાપડી ના દાણા કેવી રીતે સ્ટોર… Read More