હવે બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો એવું કાચી કેરીનું બટાકિયું/વઘારિયું|Raw mango subji|AamkiLaunji

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ,આજે આપણે બનાવીશું કેરીનું ખાટુ મીઠું શાક જેને ઘણાના ઘરમાં “ બટાકીયું “ કે “ વઘારિયું “ પણ કહે છે અને કાચી કેરીની સીઝન શરુ થાય એટલે આ મોસ્ટલી દરેક ગુજરાતી ના ઘરમાં બનતું હોય આનો ટેસ્ટ એટલો સરસ… Read More

સીઝનમાં બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકો એવી કેરીની કટકી|katki chundo|Shreejifood 18,746 views

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીની કટકી જે ટેસ્ટમાં ખુબજ સરસ લાગે છે અને આને તમે બનાવીને લાંબો સમય સ્ટોર પણ કરી શકો છો આજે આ કેરીની કટકી આપણે તડકા છાયાની રીત થી બનાવીશું જેનો ટેસ્ટ ખુબજ લાગે છે… Read More

હવે ખાંડ નહિ પણ ગોળનો ઉપયોગ કરી બનાવો કેરીનો છૂંદો એ પણ ફક્ત ૫-૭ મિનિટમાં|Keri no instant chundo

હેલ્લો ફ્રેન્ડસ, આજે આપણે બનાવીશું કેરીનો છુંદો, જનરલી આપણે છુંદો ખાંડનો ઉપયોગ કરીને અને તડકા છાયા ની રીત થી બનાવતા હોઈએ છે પણ આજે આપણે આ છુંદો ગેસ ઉપર અને ગોળનો ઉપયોગ કરીને બનાવીશું તો જે લોકો ખાંડ નથી ખાઈ… Read More

એકવાર બનાવી લાંબો સમય સાચવી શકો એવું ટેસ્ટી ચટાકેદાર લીંબુનું અથાણું / Limbu Nu Athanu / Lemon pickle

હેલો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે બનાવીશું લીંબુ નું અથાણું , આ અથાણું ટેસ્ટ માં ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે અને આ અથાણું જેટલું જૂનું થાય એટલું જ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે આ અથાણાને બનાવવામાં વધારે સમય નથી લાગતો પણ… Read More